Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thì không quyết toán thuế. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế, hoàn thuế, nếu trong năm vì lý do nào đó phải giải thể, chấm dứt hoạt động cũng đều không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN…

quyet-toan-thue-tncn

Còn nhiều đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN 2014, cụ thể như sau:

Đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN

Tiền mà doanh nghiệp bỏ ra để xây dựng nhà ở cho công nhân được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và toàn bộ chi phí xây dựng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khoản lợi ích về nhà ở do doanh nghiệp xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế; địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động.

Để giảm bớt thủ tục hành chính thuế trong quyết toán thuế TNCN năm 2014, Tổng cục Thuế cũng sẽ hướng dẫn quyết toán thuế theo hướng, đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm, hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế, hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

Các trường hợp sau không phải thực hiện quyết toán thuế, bao gồm: Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán; cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

 Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thì không quyết toán thuế. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế, hoàn thuế, nếu trong năm vì lý do nào đó phải giải thể, chấm dứt hoạt động cũng đều không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

Ngoài ra, cũng để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đồng thời cũng giảm áp lực cho cơ quan thuế nếu buộc phải thực hiện quyết toán thuế TNCN, hướng dẫn của Tổng cục Thuế không yêu cầu cá nhân phải quyết toán thuế trong trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một đơn vị, mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác không quá 10 triệu đồng/tháng đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10%, nếu không yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này;

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng, đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân làm các thủ tục, giấy tờ hợp pháp hóa quyền sử dụng đất đã giao dịch, trong hướng dẫn, Tổng cục Thuế cũng sẽ quy định, đối với trường hợp người sử dụng bất động sản đã nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 1/7/1994 đến trước ngày 1/1/2009, nhưng sau ngày 1/1/2009 mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ nộp một lần thuế TNCN.

Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 1/7/1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân

Hướng dẫn tính thuế TNCN mới nhất

Theo quy định hiện hành, các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền, ngoài tiền lương, tiền công mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức đều tính vào thu nhập chịu thuế.

Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.

Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ, nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị.

Thực tế có rất nhiều doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc đầu tư địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn do sử dụng nhiều lao động, nên buộc phải xây dựng nhà ở cho người lao động gần nơi làm việc, nhằm bảo đảm nơi ăn, chỗ ở cho người lao động. Vì vậy, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã quyết định tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp liên quan đến khoản chi phí này.

Trung tâm kế toán Hà Nội quyết toán thuế TNCN 2014 thật tốt!