Thuế thu nhập cá nhân

Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2017 mới nhất

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập các nhân 2017. Thuế thu nhập các nhân là loại thuế đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có

Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân 2017

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn các doanh nghiệp cách kê khai thuế thu nhập cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công 1. Xác định kỳ kê khai Thuế thu nhập cá nhân có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Doanh nghiệp xác

Đối tượng không phải quyết toán thuế TNCN 2017

Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thì không quyết toán thuế. Tổ chức, cá nhân có phát sinh chi trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế, hoàn thuế, nếu trong năm vì lý

Nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN đối với hộ, cá nhân kinh doanh

Trung tâm kế toán Hà Nội gửi tới các bạn nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Nội dung sửa đổi được có hiệu lục thi hành từ ngày 01/01/2015. Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2017

Trong bài viết này, Trung tâm kế toán Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2014 chi tiết, đầy đủ, rõ ràng nhất! I. Đối tượng quyết toán thuế TNCN 1. Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập Bổ sung: Trường hợp tổ chức,