Trung tâm kế toán Hà Nội liên kết với Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổ chức khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng hành chính sự nghiệp cấp chứng chỉ theo quyết định của Bộ Tài Chính. Mời các bạn theo dõi nội dung của lớp học kế toán trưởng.

Khóa học kế toán trưởng

Thông báo đào tạo kế toán trưởng

Cho học viên đủ điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng doanh nghiệp theo Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1. Căn cứ pháp lý:

 • Căn cứ vào Luật Kế toán đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 17/06/2003;
 • Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ban hành ngày 31/05/2004 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước;
 • Căn cứ Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc ban hành “Hướng dẫn về tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng”.

2. Đối tượng đào tạo:

 • Đối tượng đào tạo là các cán bộ kế toán, kế toán trưởng hoặc Trưởng phòng kế toán nhưng chưa có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ Tài chính trong các doanh nghiệp.
 • Đã qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán ít nhất là 02 năm đối với người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán, kiểm toán từ trình độ đại học trở lên hoặc có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán bậc Trung cấp hoặc Cao đẳng.

3. Giảng viên trung tâm kế toán Hà Nội

Giảng viên của trung tâm là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sỹ, thạc sỹ, đồng thời là những người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng của Học viện Tài chính – Bộ Tài chính.

4. Nội dung:

Nội dung đào tạo theo quy định tại Điều 10, TT số 199/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

5. Nghĩa vụ của học viên:             

Phải theo học đầy đủ các chuyên đề, kết thúc mỗi học phần đều có bài kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên và điểm kiểm tra phải đạt từ 5 điểm trở lên.

6. Quyền lợi của học viên:

Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp do Đại học Kinh tế quốc dân phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi toàn quốc. Chứng chỉ này là căn cứ để bổ nhiệm kế toán trưởng trong các doanh nghiệp.

7. Thời gian đào tạo:

 • Thời gian đào tạo: 2 tháng học vào các ca:
 • Thứ 2,thứ 6 19h30-21h30
 • Địa điểm học: Các chi nhánh tại Hà Nội

8. Nội dung đào tạo kế toán trưởng:

A. Kiến thức chung  

Chuyên đề 1 Quản trị kinh doanh
Chuyên đề 2 Kinh tế vi mô
Chuyên đề 3 Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp (Pháp luật trong kinh doanh)
Chuyên đề 4 Phát triển kỹ năng mềm trong kinh doanh
Chuyên đề 5 Quản lý tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 6 Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với NH và tổ chức tài chính.
Chuyên đề 7 Thẩm định và quản lý dự án đầu tư
 Thi kết thúc phần kiến thức chung : 04 tiết

 ( Các chuyên đề kiến thức chung có thể sẽ thay đổi, thêm, bớt cho phù hợp với học viên )

B. Kiến thức nghiệp vụ kế toán trưởng

Chuyên đề 8 Pháp luật Thuế
Chuyên đề 9 Pháp luật về kế toán
Chuyên đề 10 Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng DN
Chuyên đề 11 Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù )
Chuyễn đề 12 Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
Chuyên đề 13 Báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
Chuyên đề 14 Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
Thi kết thúc phần kiến thức nghiệp vụ kế toán : 04 tiết

9. Học phí:

Học phí khóa học kế toán trưởng là: 2.500.000 đồng/01 học viên/01 khóa học (không bao gồm tài liệu).
Tiền tài liệu + Lệ phí thi, chấm thi: 200.000 vnđ

10. Chứng chỉ kế toán trưởng:

Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp do Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam cấp, có giá trị trong toàn quốc theo mẫu phôi và số chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành

11. Thủ tục đăng ký học

Các học viên có nhu cầu đăng ký khóa học kế toán trưởng phải đảm bảo những điều kiện sau:

 • Bằng tốt nghiệp công chứng chuyên ngành kế toán hoặc tài chính ngân hàng
 • Giấy xác nhận thời gian công tác (2 năm đối với những người tốt nghiệp đại học, 3 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng)
 • 3 ảnh 3×4

” CAM KẾT KHÔNG THÀNH NGH KHÔNG THU HỌC PHÍ

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào Tạo:

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KẾ TOÁN HÀ NỘI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI – CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC

Hotline: 0973 946 715 hoặc 0934401811

Các danh hiệu kế toán Hà Nội nhận được

Sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng 2013

Danh hiệu: Sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng

Danh hiệu: Bảng vàng doanh nghiệp văn hóa, doanh nhân văn hóa 2014

3 (1)

Top 10 thương hiệu tin dùng thủ đô năm 2014

vinguoitieudung

2015

Sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng 2015