Hàm IF là hàm được sử dụng khá nhiều trong Excel kể cả Excel 2003, 2007, 2010… Bài viết sau đây Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội sẽ giúp các bạn bắt đầu làm quen với Excel phần nào nắm bắt cú pháp và cách sử dụng nó – hướng dẫn sử dụng hàm IF trong Excel.

Excel là ứng dụng văn phòng hữu ích và cần thiết với những ai thường xuyên thao tác trên bảng tính. Đặc biệt là sử dụng hàm IF trong Excel để thực hiện các công việc tính toán được chính xác và hiệu quả. Tùy vào cài đặt của từng máy mà dấu phân cách giữa các giá trị trong cú pháp hàm IF có thể là “,” hoặc là “;”.

1. Cú pháp của hàm IF trong Excel

IF(Logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Trong đó:

Logical_test là: Biểu thức điều kiện

Value_if_true: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Đúng (Điều kiện thỏa mãn)

Value_if_false: Giá trị trả về nếu biểu thức điều kiện Sai (Điều kiện không thỏa mãn)

Ví dụ 1:   IF(5>10,”ĐÚNG”,”SAI”) sẽ trả về kết quả: ĐÚNG

Ở ví dụ trên:

Điều kiện (Logical_test) là “5>10″, giá trị biểu thức nếu điều kiện đúng (value_if_true) sẽ nhận giá trị là chữ  “ĐÚNG”, giá trị biểu thức điều kiện sai (value_if_false) sẽ nhận giá trị là chữ SAI

Ví dụ 2:

Hãy điền giá trị cho cột “KẾT QUẢ“. Biết rằng: Nếu Điểm trung bình (ĐTB) lớn hơn 5.0 thì ghi là “ĐẬU“, ngược lại thì ghi “TRƯỢT“

excel1

2. Cách sử dụng Hàm IF trong trường hợp có nhiều điều kiện

Hàm IF dùng đề chọn 1 trong 2 lựa chọn , nhưng trong trường hợp phải chọn nhiều hơn hai lựa chọn thì phải dùng Hàm IF lồng nhau.

Ví dụ:

Hãy điền giá trị cho cột “Thưởng theo ngày công” trong một bảng lương do Công ty kế toán Hà Nội lập biết rằng:

Nếu Số ngày công>=27 thì được thưởng “500.000”, nếu 27>Số ngày công>=25 thì được thưởng “300.000“, nếu 25>Số ngày công>=20 thì được thưởng “100.000”, còn lại được thưởng là “0”.

Excel2Ta có được kế quả như sau:

Excel3
Một vấn đề cần chú ý khi sử dụng hàm IF là: Trong hàm IF nếu không có đối số thứ 3 thì biểu thức điều kiện sai hàm sẽ trả về giá trị FALSE.

Ví dụ:

IF ( 5<10, “Sai”) Hàm IF sẽ kiểm tra điều kiện 5 có nhỏ hơn 10 không, sau đó trả về giá trị là “Sai”.  Lưu ý “Sai” ở đây là giá trị mà ô sẽ nhận khi điều kiện điều kiện thỏa mãn, chứ không phải Excel kiếm tra sai điều kiện “5<10”.

IF(5>10,”Sai”)Trả về giá trị FALSE.

Máy kiểm tra điều kiện, rõ ràng 5>10 là sai, nhưng vì khuyết giá trị nhận khi điều kiện sai, nên giá trị nhận sẽ mặc định là FALSE.

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN HÀ NỘI – NƠI HỘI TỤ TINH HOA KẾ TOÁN

CHÚC CÁC BẠN HỌC THẬT TỐT!