Làm kế toán trên Excel rất phổ biến trong các doanh nghiệp do đó ngưới kề toán phải sủ dụng thành thạo Excel cũng như các hàm tính toán trong Excel. Bài viết dưới đây kế toán Hà Nội gửi tới các bạn hướng dẫn sủ dụng một số hàm cơ bản trong Excel.

Nội dung video:

 Hướng dẫn sử dụng các hàm:

AVERAGE( khối dữ liệu

MAX(số lớn nhất)

MIN(số bé nhât)

INT(số cần lấy phần nguyên)

MOD(số bị chia, số chia)

ROUND(số cần làm tròn, số chữ số cần làm tròn)

SQRT(số cần lấy căn bậc 2)

Tài liệu: tham khảo

Trung tâm kế toán Hà Nội – Đào tạo kế toán uy tín hàng đầu cả nước.

Xem các khóa học kế toán HOT: