Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội xin gửi tới các bạn thủ tục đặt mua hóa đơn của cơ quan thuế mới nhất theo thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31/3/2014 có quy định rõ đối tượng đủ điều kiện đặt in và tự in, còn những đối tượng khác không đủ điều kiện để tự in, đặt in hóa đơn thì cần phải tiến hành mua hóa đơn.

Hướng dẫn thủ tục đăt mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Đối tượng mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành:

  • Các tổ chức không phải là Doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xác, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án)
  • Tổ chức không phải là Doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập là hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác
  • Hộ, cá nhân kinh doanh.
  • Tổ chức kinh doanh, Doanh Nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.
  • Doanh Nghiệp đang sử dụng hoá đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế: Đây là các Doanh Nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu nhận biết như Doanh Nghiệp không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác; Doanh Nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi…
  • Doanh Nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

2. Thủ tục mua hóa đơn tại cơ quan thuế gồm những giấy tờ sau:

Các loại giấy tờ

Số Lượng

+ Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có Văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

(02 bản)

+ Đơn đề nghị mua hoá đơn (Mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC)

(02 bản)

+ Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trong đơn. Trường hợp người đứng tên trong đơn ủy quyền cho nhân viên cấp dưới đi mua hóa đơn thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật, và Chứng minh thư nhân dân của nhân viên được ủy quyền.

(02 bản photo CMTND không cần công chứng của người đi mua hóa đơn và 02 bản giấy ủy quyền).

+ Giấp phép đăng ký kinh doanh (bản sao y)

(02 bản không cần công chứng)

Chú ý: Khi đến mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hoá đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hoá đơn. (Mang theo con dấu vuông để đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của hóa đơn)

>>> Thủ tục đặt in hoá đơn cho doanh nghiệp mới thành lập

Trung tâm đào tạo kế toán Hà Nội – Nơi hội tụ tinh hoa kế toán

Cô Phan Thị Thanh – CN Long Biên