Tài liệu kế toán

Kế toán Hà Nội dạy làm các loại sổ sách trên Excel

Trung tâm kế toán Hà Nội giới thiệu các bạn cách làm các loại sổ sách kế toán trên Excel. Đây là công việc không thể thiếu của một người kế toán trong doanh nghiệp: lên sổ sách, lập BCTC trên Excel để hiểu bản chất của kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ,

Hướng dẫn ghi sổ nhật ký chung trên Excel

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội hướng dẫn các bạn cách ghi sổ Nhật ký chung trên Excel mới nhất. Sổ Nhật Ký Chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thời gian, đồng thời phản ánh quan hệ đối ứng tài