Quyền lợi hưởng, mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng hiện nay bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi bị mất việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp 2015

1. Điều kiện hưởng

– Người lao động đã đóng BHTN đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi thất nghiệp; và

– Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở LĐTB&XH

(Trong thời hạn 3 tháng kể từ khi mất việc làm, nếu đăng ký chậm sau 3 tháng sẽ không được giải quyết quyền lợi về BHTN); và nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN (phải hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi đăng ký thất nghiệp).

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp.

*Lưu ý: Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hàng tháng người thất nghiệp phải đến thông báo với trung tâm giới thiệu việc làm về việc tìm kiếm việc làm. NLĐ đủ điều kiện hưởng các chế độ BHTN tính từ ngày thứ 16 – kể từ ngày đăng ký thất nghiệp. .

2. Quyền lợi được hưởng:

Mức trợ cấp thất nghiệp:

Bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp:

 • 3 tháng nếu đóng BHTN đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng;
 • 6 tháng nếu đóng BHTN đủ 36 tháng đến dưới 72 tháng;
 • 9 tháng nếu đóng BHTN đủ 72 tháng đến dưới 144 tháng;
 • 12 tháng nếu đóng BHTN đủ 144 tháng trở lên;

Quyền lợi khác:

 • Được hỗ trợ chi phí học nghề thời gian tối đa không quá 6   tháng.
 • Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí;
 • Được hưởng chế độ BHYT trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp:

 • Bị tạm giam;
 • Không thông báo về kết quả tìm việc làm hàng tháng với Trung tâm giới thiệu việc làm

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp:

 • Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp;
 • Có việc làm (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự (được nhận trợ cấp 1 lần cho số tháng còn lại);
 • Hưởng lương hưu;
 • Sau 2 lần từ chối nhận việc làm mà không có lý do chính đáng;
 • Không thông báo về việc tìm kiếm việc làm 3 tháng liên tục;
 • Ra nước ngoài định cư;
 • Chết;
 • Bị áp dụng xử lý hành chính tại các trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục, chữa bệnh hoặc chấp hành hình phạt tù không được hưởng án treo.

Trung tâm kế toán Hà Nội chuyên đào tạo kế toán thực hành trên hóa đơn, chứng từ thực tế!