Trung tâm kế toán Hà Nội chia sẻ tới các bạn kinh nghiệm làm kế toán xuất nhập khẩu ủy thác. Chúc các bạn làm kế toán thật tốt!

>> Xem thêm:

Tại đơn vị NHẬN uỷ thác

Tại đơn vị GIAO uỷ thác

*) Điều kiện: Phải có chức năng làm về xuất nhập khẩu (thể hiện rõ trong đăng ký kinh doanh). Có thể thay mặt bên giao uỷ thác đàm phán, ký kết hợp đồng, tổ chức tiếp nhận hàng, thanh toán với nhà cung cấp ở nước ngoài1. Nhận tiền ứng trước từ bên giao uỷ thác để mở L/C

Nợ TK 111(2), 112(2) ( tỷ giá thực tế )

Có TK 131    ( tỷ giá thực tế )

Đồng thời ghi tăng nguyên tệ đã nhận

Nợ TK  007

2.  Mở L/C

Nợ TK 144 ( tỷ giá thực tế )

Có TK 111(2), 112(2) (tỷ giá xuất ngoại tệ)

Nợ TK 635 hoặc 515 (chênh lệch tỷ giá)

Ghi giảm ngoại tệ Có TK 007

3. Khi hàng về cảng (cửa khẩu )

Nợ TK 152, 156 ( tạm nhập kho)

Có TK 331 – nước ngoài

4. Khi nhận được thông báo của hải quan, xác định số thuế phải nộp

Nợ TK 131

Có TK 3331, 3332, 3333

5. Nộp thuế hàng nhập khẩu

Nợ TK 3331, 3332, 3333

Có TK 111, 112

Có TK 131 (nếu đơn vị giao uỷ thác tự nộp).

6. Thanh toán với đối tác ở nước ngoài

Nợ TK 331 – nước ngoài (tỷ giá thực tế)

Có TK 112(2) (tỷ giá ghi sổ)

Có TK 144 (nếu dùng ký quỹ)

7. Giao hàng cho đơn vị giao uỷ thác

Nợ TK 131 ( tỷ giá ghi sổ)

Có TK 156

8. Tiền hoa hồng được hưởng

Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 511

Có TK 33

1. Ứng trước tiền để uỷ thác mua hàng nhập khẩuNợ TK 331 – nhận uỷ thác ( tỷ giá thực tế )

Có TK 111(2), 112(2)

Có TK 635 hoặc 515 ( chênh lệch tỷ giá )

Đồng thời ghi giảm ngoại tệ đã giao

Có TK 007

2. Nhận hàng từ bên giao uỷ thác

Nợ TK 156 (tỷ giá thực tế)

Có TK 331 – nhận uỷ thác

3. Phản ánh tiền thuế

–  Thuế nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt

Nợ TK 156

Có TK 3332, 3333

– Thuế GTGT hàng nhập khẩu

Nợ TK 133

Có TK 3331

4. Tiền thuế phải nộp

Nợ TK 3331, 3332, 3333

Có TK 331 – nhận uỷ thác

Có TK 111, 112 (nếu đơn vị tự nộp)

5. Phản ánh các khoản chi hộ (giám định, bốc xếp, vận chuyển….)

Nợ TK 156

Nợ TK 133

Có TK 331

6. Hoa hồng phải trả

Nợ TK 156

Nợ TK 133

Có TK 331 – nhận uỷ thác