Lớp học kế toán trưởng

Địa chỉ trung tâm học kế toán tổng hợp tại Bắc Giang

Địa chỉ học kế toán của trung tâm Kế toán Hà Nội tại Bắc Giang: đường Trần Nguyên Hãn – P. Thọ Xương – TP Bắc Giang. Khóa học kế toán tổng hợp thực hành thực tế tại Bắc Giang do giảng viên trung tâm kế toán Hà Nội trực tiếp từ Hà Nội lên

Khóa đào tạo kế toán trưởng

Trung tâm kế toán Hà Nội liên kết với Hiệp hội kế toán và kiểm toán Việt Nam tổ chức khóa học kế toán trưởng doanh nghiệp, kế toán trưởng hành chính sự nghiệp cấp chứng chỉ theo quyết định của Bộ Tài Chính. Mời các bạn theo dõi nội dung của lớp học kế