Công ty Cổ phần Tập đoàn Kế toán Hà Nội mở chi nhánh Đào tạo kế toán tại Hà Tĩnh, liên tục khai giảng khóa học kế toán tổng hợp thực hành thưc tế, đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng học viên đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hà Tĩnh; học