Trung tâm đào tạo kế toán tại Ninh Bình – chi nhánh đào tạo của Tập đoàn Kế toán Hà Nội liên tục khai giảng lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế, cấp chứng chỉ kế toán tổng hợp cuối khóa học. Trung tâm Kế toán Hà Nội là địa chỉ học