Chào Trung tâm kế toán Hà Nội. Mình trước đây chỉ làm kế toán viên, giờ mình muốn làm kế toán tổng hợp mà không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy xin trung tâm chỉ cho em cách làm kế toán tổng hợp, trước hết là mình phải làm những gì và phải bắt