Bảo hiểm xã hội

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu

Tham gia bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp mới tham gia lần đầu thường rất hay lúng túng để thực hiện thủ tục. Trong bài viết này, kế toán Hà Nội chia sẻ với các doanh nghiệp về thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu. 1. Quy định về bảo

Báo tăng số lao động tham gia đóng BHXH

Kế Toán Hà Nội  xin hướng dẫn thủ tục báo tăng số người tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc (bao gồm: BHXH, BHYT, BHTN). Doanh nghiệp ký hợp đồng lao động trên 3 tháng trở lên phải thực hiện tham gia đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên. Bộ hồ sơ Doanh nghiệp